Általános Szerződési Feltételek

1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák a V&T Global Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által www.orsys.hu domain név alatt üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit.

2. A Szolgáltató és a Weboldalon keresztül a szolgáltatást megrendelő személy (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő szerződés tartalmát a vonatkozó jogszabályok rendelkezései mellett a jelen ÁSZF határozza meg.

3. A Felhasználó a szolgáltatás megrendelése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szolgáltatás megrendelésével, használatával a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A szolgáltató adatai

4. Név: V&T Global Szolgáltató Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Thököly út 23. Cégjegyzékszám: 01-09-282296 Adószám: 25561399-2-42
Weblap: www.orsys.hu
E-mail: info@orsys.hu
Tárhelyszolgáltató: netcup GmbH (Daimlerstraße 25, 76185 Karlsruhe, Germany)

A Szolgáltatás

5. Az Orsys egy éttermi rendszer (a továbbiakban: Szolgáltatás), ami éttermek működését segíti termékek, kiszállítási címlista kezelésével, rendelésfelvétellel, külső integrációval stb. A Szolgáltatáshoz tartozik a weboldal, az ehhez kötődő háttérszerverek és minden olyan program, szoftver vagy hardver, ami a weboldal háttérszervereihez csatlakozik, adatot kér le és a Szolgáltató tulajdonát képezi, beleértve az egyéb csatornákat (digitális, offline), ami a Szolgáltatás működését segíti, támogatja vagy függ tőle.

6. A Szolgáltató három fő csomagot kínál a Felhasználók részére. A „Mini csomag” azoknak a vendéglátó helyeknek praktikus, akik a kisebb méret és használat miatt nincs szüksége több funkciókra. Az „Alap csomag” a közepes és nagy vendéglátó egységeknek hasznos, akiknek fő profilja a beltéri asztalos kiszolgálás és/vagy a kiszállítás. A „Prémium csomag” a nagyobb funkcionalitást igénylő vendéglátó egységeknek hasznos, ami tartalmilag az Alap csomag kiegészítve további kiegészítő csomagokkal. A Felhasználó a három fő csomag egyikére tud előfizetni.

7. A Szolgáltató lehetőséget biztosít ún. kiegészítő csomagok igénybevételére. Az aktuálisan elérhető kiegészítő csomagokról és azok díjáról a Felhasználó a Weboldalon tud tájékozódni. Kiegészítő csomag kizárólag valamelyik fő csomagra („Mini csomag”, „Alap csomag” vagy „Prémium csomag”) történő előfizetés mellett igényelhető.

8. A szolgáltatások részleteiről és díjáról a Felhasználó a Weboldalon tájékozódhat. A megjelenített árak forintban értendők és az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) összegét nem tartalmazzák.

9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás funkcióinak és különféle szolgáltatásainak korlátozására, változtatására, levételére és hozzáadására. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy nem minden esetben ugyanazokat a funkciókat és szolgáltatásokat láthatja és használhatja, mint más Felhasználók. A Felhasználó ezzel szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat követelést vagy igényt a Szolgáltatóval szemben.

10. A Szolgáltató a Felhasználó részére kizárólag hozzáférést biztosít a Rendszerhez, annak tulajdonát nem ruházza át, az a Szolgáltató tulajdonában marad.

11. A Felhasználó jogosult alkalmazottat is kijelölni a Szolgáltatás használatára. Ezt meghaladóan a Felhasználó a Szolgáltatást csak maga használhatja, harmadik személynek ahhoz hozzáférést nem biztosíthat. Felhasználó a használati jogát nem ruházhatja át harmadik személynek sem ingyenesen, sem visszterhesen.

12. A Weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltatást gazdasági tevékenységének körében és nem fogyasztóként használja, és a saját vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében regisztrál.

13. A Szolgáltató a Felhasználó csatlakozási szándékát jogosult indokolás nélkül elutasítani.

A megrendelés lépései a Felhasználó jelentkezése esetén

14. Érdeklődés

A Felhasználó a Jelentkezem gombra kattintva kifejezheti érdeklődését a Szolgáltatással kapcsolatban annak érdekében, hogy vele a Szolgáltató a szerződés megkötése érdekében felvegye a kapcsolatot. A jelentkezés során a Felhasználónak meg kell adnia a cég vagy egyéni vállalkozás és az étterem nevét, adószámát, valamint kapcsolattartói adatokat (név, telefonszám, e-mail cím), továbbá, hogy kiszállítós (és/vagy) helyben értékesítő éttermet üzemeltet és várhatóan mekkora rendelésszám lesz naponta.

15. Kapcsolatfelvétel

A jelentkezés beérkezésétől számított 2 munkanapon belül a Szolgáltató munkatársa telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a kapcsolattartóval, ahol egyeztetik a Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatásokat, kérdéseket.

16. Szerződéskötés

A Szolgáltató munkatársa online vagy személyes találkozó keretén belül írásban véglegesíti a Felhasználóval a megrendelés tartalmát, aki ezt követően e-mailben kapja meg a Szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználónevet és jelszót. A Felhasználó csak abban az esetben tudja használni a Szolgáltatást, ha elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és megadja bankkártya adatait a havidíj fizetéséhez.

17. Adatfeltöltés

A szerződéskötést követő hét napon belül a Szolgáltató feltölti az étterem adatait. Ezen időszak alatt a Szolgáltató nem von le havidíjat. Amennyiben a Szolgáltató elvégezte az adatfeltöltést, a Felhasználó részére kiterhelésre kerül a havidíj és megkezdődik a hűségidő időtartama.

A megrendelés lépései a Felhasználó regisztrációja esetén

18. Regisztráció

A Szolgáltatás megrendelése a Weboldalon történő regisztrációval is kezdeményezhető, a Felhasználó nevének, felhasználónevének, jelszavának, e-mail címének, telefonszámának megadásával. A Felhasználó csak abban az esetben tudja megrendelni a Szolgáltatást, ha elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és megadja bankkártya adatait a havidíj fizetéséhez. A regisztrációt követően a megadott felhasználói e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt küld a rendszer.

19. Adatfeltöltés

A regisztrációval a Felhasználó 14 napos demó hozzáférést kap a kiválasztott fő csomagra. Ezen időszak alatt a Felhasználó feltöltheti étterme adatait vagy külön díj ellenében megbízhatja a Szolgáltatót ezzel a feladattal. A demó időszak alatt a Szolgáltatás bármikor díjmentesen lemondható. A demó időszak letelte után a Felhasználó részére kiterhelésre kerül a havidíj és megkezdődik a hűségidő időtartama.

Fizetési feltételek, bankkártya regisztráció

20. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles a bankkártya adatokat megadni. Amennyiben nem áll rendelkezésre bankkártya adat, a Felhasználó a Szolgáltatás használatára nem jogosult. A Felhasználó több bankkártyát is tud regisztrálni, ebben az esetben ki kell jelölnie az elsődleges bankkártyát. Elsődleges kártyát nem lehet törölni és legalább egy bankkártyának mindig regisztrálva kell lennie.

21. A bankkártya regisztrálásakor a Szolgáltató 100,-Ft-ot zárol a bankkártyán. A zárolás a regisztráció befejezésével automatikusan feloldásra kerül.

22. A Felhasználó a Szolgáltatás díját mindig előre fizeti, használatára akkor jogosult, ha a havidíjat megfizette. A Szolgáltató dönthet úgy, hogy nem vonja le, vagy nem számlázza ki a havidíjat, ilyenkor a Felhasználó a Szolgáltató által megszabott ideig ingyenesen használhatja a Szolgáltatást. Szolgáltató dönthet úgy is, hogy egy vagy több Felhasználó részére ideiglenesen ingyenesen biztosít egy csomagot. Ezt a döntését előzetes tájékoztatás nélkül bármikor visszavonhatja.

23. A havidíjat a Felhasználó által a Barion oldalán megadott bankkártyáról automatikusan levonja a rendszer. A havidíj kiterhelésével a Felhasználó 30 napos használati időre jogosult a Szolgáltatás használatára. A következő időszakra akkor történik meg az automatikus díjlevonás, amikor a használati idő 10 napra csökken.

24. Amennyiben a rendszer nem tudja levonni az adott napon a Felhasználó által megadott bankkártyáról az összeget, akkor a rendszer automatikusan minden nap megpróbálja levonni az összeget, annak sikerességéig. Sikeresség esetén 30 nap használati idő jóváírásra kerül.

25. Élő hűségidő esetén a tartozás rendezését követően a rendszer visszaáll az eredeti díjlevonásra, azaz a következő időszakra akkor történik meg a kiterhelés, amikor a használati idő 10 napra csökken.

26. Amennyiben a hűségidő lejárt, azonban a Felhasználónak ki nem fizetett használati ideje van, a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése megszűnik. A tartozás rendezését követően, ha marad a Felhasználónak használati ideje, úgy ezen időtartam alatt újból jogosult a Szolgáltatás használatára.

27. Ha a hűségidő lejárta után a Felhasználó lemondja a Szolgáltatást és a kifizetett használati idő is letelt, a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése megszűnik.

28. A Felhasználónak lehetősége van előre fizetésre is. A Felhasználó kiválaszthatja, hogy hány hónapra szeretné előre kifizetni a havidíjat. Ebben az esetben a bankkártyáról történő levonást követően annyiszor 30 nap használati időt ír jóvá a rendszer, ahány hónap kifizetésre került.

29. Amennyiben a Felhasználó a már meglévő csomagja mellé új csomagra szeretne előfizetni, a rendszer arányosan csak akkora összeget von le a Felhasználótól az új csomag vonatkozásában, amennyi használati idő a már meglévő csomagban hátra van, annak érdekében, hogy a következő havi levonásnál minden előfizetett csomag esetén az összegek kiterhelése egyszerre történhessen.

30. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Számlázás és fizetési késedelem

31. A Szolgáltató a számlát a megadott e-mail címre elektronikus úton küldi el.

32. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató más szolgáltatásait is használja, úgy a felek az ottani díjakkal együtt számolnak el. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy ha használja az Éhenhalok.hu szolgáltatásait, akkor a Szolgáltató az ottani beérkezett összegekből levonhatja a Szolgáltatás díját.

33. Fizetési késedelem esetén Szolgáltató késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 10 százalékponttal növelt értéke. A felhasználói fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a Szolgáltató a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül 40 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (behajtási költségátalány) is igényt tarthat.

A Szolgáltatás szezonális igénybevétele

34. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Szolgáltatás igénybevételére olyan Felhasználók részére is, akik szezonális jelleggel működnek, illetve a Szolgáltatást szezonális jelleggel használják.

35. Ebben az esetben a hűségidő a Felhasználó csatlakozásától számított 24 hónap. A Partner a hűségidő alatt a szerződést rendes felmondással nem mondhatja fel és köteles a Szolgáltatás havidíjának megfizetésére. A Szolgáltatás lemondására a hűségidő lejártát követően van lehetőség.

36. Szezonális Szolgáltatás esetén hat havi időperiódusok vannak. Az első hat hónapban a Felhasználó köteles a havidíj megfizetésére és jogosult a Szolgáltatás használatára. Az ezt követő hat hónapban a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése szünetel és havidíj fizetésére sem köteles, majd újabb hat hónapig tudja használni a Szolgáltatást és köteles megfizetni a havidíjat.

A szerződés megszüntetése

37. A Felek között a jogviszony határozatlan időre jön létre.

38. A Szolgáltató és a Felhasználó hűségidő vállalásában is megállapodhatnak. A hűségidő főszabály szerint az első havidíj sikeres levonásától számított 365 nap, szezonális szerződés esetén 18 hónap. A hűségidő csomagonként értendő, amennyiben a Felhasználó több csomagra is előfizet, úgy a hűségidő mindegyikre csomagra külön-külön vonatkozik. A Felhasználó a hűségidő alatt a szerződést rendes felmondással nem mondhatja fel és köteles a Szolgáltatás havidíjának megfizetésére.

39. Olyan időszakban, amikor a Felhasználót nem köti hűségidő, a Felhasználó a Szolgáltatást lemondhatja. A lemondást követően – amennyiben a kifizetett időszak is letelt - a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése megszűnik. Fő csomag lemondása esetén a POS rendszerhez való hozzáférés megszűnik.

40. A szerződést a Szolgáltató jogosult bármikor 30 napos határidővel, indokolás nélkül írásban felmondani.

41. A szerződés azonnali hatályú felmondására a másik fél súlyos szerződésszegése esetén van lehetőség. Az azonnali hatályú felmondást meg kell indokolni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése azonnal megszűnik.

42. Súlyos szerződésszegésnek minősül többek között, de nem kizárólagosan,

a) ha a Felhasználó fizetési késedelembe esik,

b) ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó valótlan/jogsértő adatokat adott meg a szerződéskötés során,

c) ha a Felhasználó Szolgáltatóval szembeni üzleti kommunikációja vagy magatartása súlyosan sértő, kifogásolható,

d) ha a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul.

43. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást egyoldalúan felfüggeszteni és a hozzáférést megtagadni abban az esetben, ha a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely azonnali hatályú felmondásra is okot adna.

44. A szerződés bármely módon történő megszűnése esetén a Felek elszámolnak egymással. Amennyiben a Felhasználó a hűségidő lejárta előtt felmondja a szerződést vagy a Felhasználó hibájából a szerződés azonnali hatállyal megszüntetésre kerül, akkor a Szolgáltató részére a Felhasználó haladéktalanul köteles megfizetni fő csomagonként 300 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – a szerződés megszűnése napján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget bánatdíj címén, továbbá a hűségidő hátralévő idejére vonatkozó havidíjak is esedékessé válnak. Ezeket a díjakat a Szolgáltató automatikusan levonhatja a Felhasználó által a Barion oldalán megadott bankkártyáról. A Szolgáltató dönthet úgy is, hogy a hűségidő megszegése miatti fizetendő díjakra nem tart igényt.

A Szolgáltatás szüneteltetése

45. A Felhasználónak lehetősége van évente egy alkalommal, legfeljebb három hónap időtartamban a Szolgáltatás szüneteltetését kérni. A szüneteltetés iránti igényt a Felhasználó a Szolgáltató felé kizárólag írásban, e-mail üzenetben jelezheti.

46. A szüneteltetés alatt a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás használatára és nem köteles megfizetni a havidíjat sem. A hűségidő a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik.

47. A szüneteltetés iránti kérelmet a Szolgáltató indokolás nélkül elutasíthatja.

Felelősségvállalás

48. Szolgáltató felelősséget vállal a Szolgáltatás megfelelő működéséért és üzemeltetésért.

49. Szolgáltató nem vállal felelősséget a következő esetekben:

a) A Szolgáltatón kívül álló technikai és hardveres, esetleg szoftveres hibák, problémák esetén, beleértve a szerver működése és nem megfelelő kapcsolódása, internetes problémák, internetes szakadozások, bármiféle probléma, ami visszavezethető egy vagy több hardver nem megfelelő működésére, különösen a Felhasználónál található hardverre.

b) A Felhasználónál működő internetes hálózat és internetes kapcsolódás hibájából eredő problémákért.

c) A Felhasználó által használt olyan eszközök, gépek, nyomtatók, perifériák, pénztárgépek stb. használatából eredő problémákért, melyek a Szolgáltató rendszerével nem működnek megfelelően.

d) A Felhasználó által az étlapra feltöltött képekért.

e) Rendszerfrissítés esetén, ha a Felhasználó által használt elavult eszközön nem megfelelően működik a rendszer vagy teljesen megszűnik a rendszer működése.

f) Vírusos támadás, DDOS és túlterhelési támadás, Trójai vírus és egyéb káros szoftver esetében, továbbá ismeretlen vagy ismert személyek digitális támadása esetén.

g) Olyan magatartásból eredő problémáért vagy kárért, amely a Szolgáltatás szakszerűtlen, jogszerűtlen, szerződésellenes használatából ered.

h) Olyan károkért vagy veszteségekért, amelyek személyes/bizalmas információk elvesztéséből, hardver/szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából származnak.

i) Olyan károkért vagy veszteségekért, amelyek a Szolgáltatás díjának vagy bármely más egyéb díjnak, költségnek (pl. bánatdíj) a Felhasználó által megadott bankkártyáról történő levonásából ered.

50. A Weboldalon bemutatott információk, leírások, szövegek kizárólag a tájékozódás célját szolgálják és semmilyen körülmények között nem minősülnek szakmai tanácsadásnak, szakmai tájékoztatásnak, melyre tekintettel Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha valamely Felhasználót vagy más személyt a weboldalon feltüntetett tartalom értelmezéséből eredően vagy az információk adott esetben történő felhasználásra nem megfelelősége miatt kár / veszteség ér.

A Weboldalon található adatok, információk, leírások, szövegek semmi esetre sem helyettesítik az egyedi esetben, egyénre (vállalkozásra) szabott tanácsadást, konzultációt.

51. A Felhasználó köteles a Szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit a Felhasználó köteles megfizetni. Szolgáltató nem köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelést, illetve a szerződést a Felhasználó részéről az arra jogosult személy írta alá.

52. A Felhasználó köteles tartózkodni olyan eszköz használatától, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését.

53. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy valamely kiegészítő csomag keretében bérelt eszközöket a szerződés megszűnése esetén haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadja a Szolgáltató részére. Amennyiben a szerződés időtartama alatt az eszköz megsérül, megsemmisül vagy egyéb módon használhatatlanná válik, az ezzel kapcsolatos felelősség teljes egészében a Felhasználót terheli.

54. Amennyiben a szerződés megszűnésekor a Felhasználó az eszközökkel nem tud elszámolni vagy sérülten adja azokat vissza a Szolgáltató részére, a Szolgáltató kárának megtérítésére tarthat igényt, melyet a Felhasználó köteles megfizetni.

Titoktartás

55. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy üzleti titokként bizalmasan kezeli a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat.

56. A Szolgáltató és Felhasználó a bizalmas adatokat és információkat csak a Szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra. Jelen rendelkezés nem érinti a Szolgáltató azon jogát, hogy statisztikai adatokat (pl. forgalom, átlagos kiszállítási idő, népszerű ételek stb.) hozzon nyilvánosságra a Felhasználó beazonosíthatósága nélkül.

57. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan.

58. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez használja fel.

59. Nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha bármelyik fél az erre illetékes hatóság, bíróság felhívására a hatósággal, bírósággal közli az üzleti titoknak, illetve bizalmasnak minősített információkat, adatokat.

60. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó esetleges fizetési késedelme vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a követelés behajtását harmadik félre bízza és neki a Felhasználó adatait átadja. Felhasználó kijelenti, hogy ezen eljárást nem tekinti az üzleti titok megsértésének, illetve a személyes adatokkal történő visszaélésnek.

Szavatosság

61. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

62. A Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

63. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

64. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. A Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

65. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti 14 napos elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg. Jelen szerződés vonatkozásában a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy nem minősül fogyasztónak, így az elállási jog őt nem illeti meg.

Szerzői jogok

66. A Weboldalon található valamennyi tartalom (a Weboldal grafikai megjelenése is) és a Szolgáltatótól vásárolt valamennyi tartalom annak megjelenési formájától függetlenül szerzői jogi védelem alatt áll a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján.

A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére.

67. Kifejezetten tilos a Weboldalon található tartalmakról és a Szolgáltatótól vásárolt valamennyi másolatot készíteni, azokat bármely módon átvenni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, más helyen részben vagy egészben közzétenni. Más személyek nem használhatják a Weboldalra feltöltött szövegeket a saját termékükhöz, szolgáltatásukhoz. A Felhasználó a Weboldalon található tartalmakat – a térítés ellenében hozzáférhető tartalmat is ide értve – nem értékesítheti tovább, saját termékeihez, szolgáltatásához nem használhatja, azok alapján nem hozhat létre saját terméket vagy szolgáltatást.

68. Amennyiben a Szolgáltató felhasználói felületet biztosít, mely felületre a Felhasználó/Megrendelő felhasználói név és jelszó használatával beléphet, úgy annak a felületnek a hozzáférését Felhasználó/Megrendelő nem oszthatja meg másokkal, amennyiben mégis megosztja és ezzel ő vagy a harmadik személy a Szolgáltatónak kárt okoz, úgy Felhasználó / Megrendelő köteles a Szolgáltatónak az ezzel okozott kért megtéríteni.

69. A szerzői jogok megsértéséért, az oldal másolásáért a Felhasználó 2.000.000,-Ft+ÁFA, azaz kétmillió forint + ÁFA kötbért köteles fizetni a Szolgáltatónak oldalanként, amelyről Szolgáltató kötbérszámlát állít ki a jogsértő részére.

A Szolgáltató, illetve a szerző a jogsértő személlyel szemben a kötbért meghaladó kárát is jogosult követelni, kárigényét vele szemben érvényesíteni.

Jogi nyilatkozat

70. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal és a Szolgáltatás használói által tanúsított magatartásért. Amennyiben jogsértés merül fel a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal a felderítés végett.

71. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, a Weboldal tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért.

72. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak, így különösen a blogbejegyzések vagy azok egy részének másolása vagy más módon való felhasználása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

73. Felhasználó a Szolgáltatás megrendelése során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

74. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0,-Ft-os vagy 1,-Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat megrendelési szándékától.

75. A Szolgáltató a szerzői jog jogosultja a honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve valamennyi elkészíttetett grafikát, képet, fotót és a honlap felületének elrendezését, ötleteket, megvalósításokat).

76. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Panaszügyintézés és jogérvényesítés

77. A Felhasználó kifogásait a Szolgáltató felé e-mail üzenetben terjesztheti elő az info@orsys.hu e-mail címen. A Szolgáltató a felhasználói kifogásokra legkésőbb 30 napon belül válaszol.

78. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, a Felhasználó bírósághoz fordulhat. A Felek a közöttük létrejött szerződéses jogviszonyból fakadó bármely jogvita esetére alávetik magukat a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Egyéb rendelkezések

79. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó.

80. Jelen ÁSZF elektronikus formában és kizárólag magyar nyelven kerül megkötésre. Az így létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek és nem kerül iktatásra.

81. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, melynek esetleges jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

82. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató indokolás nélkül bármikor módosíthatja, erről a Felhasználót a Weboldalon keresztül értesíti. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosítást nem fogadja el, úgy a szerződése azonnali hatállyal megszüntetésre kerül és a továbbiakban nem jogosult a Szolgáltatás használatára.

83. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb irányadó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

84. A Weboldal böngészésével, továbbá megrendelés leadásával és a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF tartalmát.

2022. 09. 30.